Gruppering av koderna

När du skall välja kod, börja först med att ta reda på i vilken grupp koden finns.

Använd pendel, muskeltestning eller intution.

Innehållsförteckning koderna SV

Mitt syfte,
Mission 1

Alla åldrar,
Karma 2
Konception 3
Fosterliv 4
Födelse 5
De 6 första timmarna 6
Spädbarnet 9
Tidig barndom 10
Sen barndom 11
Ungdom 19
Medelålder 20
Mogen ålder 21
Visdom 22
Ålderdom 23
Framtid 24

Emotioner,
Besvikelse 147
Emotionell smärta 48
Existentiell rädsla 27
Fruktan 7
Förvirring 50
Hat 57
Hot 33
Ilska 46
Oro 129
Panik 68
Prestige 80
Självförakt 81
Skam 8
Skuld 14
Sorg 47
Svek 73
Tomhet 88
Tvivel 16
Ångest 104

Avsaknad av,
Acceptans 41
Anställning 164
Befrielse 30
Beskydd 67
Bekräftelse 72
Betydelsefull 71
Empati 58
Extas 28
Fokus 37
Framgång 38
Fred 65
Gudsmedvetenhet 25
Klarsynt 161
Kreativitet 18
Livslust 34
Lugn 40
Mod 39
Nåd 119
Pengar 13
Självkänsla 17
Självkärlek 85
Självrespekt 77
Styrka 31
Ta plats 142
Trygghet 109

Negativa mönster,
Arrogans 94
Avstängdhet 52
Beslutsångest 169
Dåligt samvete 154
Dödslängtan 76
Flykt 91
Förlust 112
Hopplöshet 162
Kamp 59
Katastrof fixering 165
Kritiserande 121
Motstånd 32
Misströstan 87
Offerroll 93
Orkeslös 137
Otålighet 133
Rastlöshet 139
Respektlöshet 116
Rädsla 204
Självkritik 131
Självmordstankar 124
Självskadebeteende 15
Uppgivenhet 113
Utestängd 117
Utstött 114
Överätning 64

Problem med,
Avundsjuka 155
Avvisad 110
Drömmar 105
Ensamhet 149
Erkännande 108
Förankring 78
Förändring 60
Gamla mönster 75
Gammalt skit 173
Kapitulation 134
Konflikträdsla 86
Kärleksrelationer 89
Livsångest 126
Manipulation 123
Misstänksamhet 103
Nedstämd 125
Prestationsångest 132
Relationer 49
Riktning 74
Separation 12
Sexuell energi 44
Självtillit 140
Slappna av 82
Svartsjuka 156
Sätta gränser 122
Tillhörighet 84
Upprättelse 62
Utanförskap 79
Vandra vidare 66
Vilsenhet 95
Öppna upp 61
Övergiven 70
Övergrepp 100

Kroppslig support,
Avgiftning 55
Avdödning 54
Fysisk smärta 135
Illamående/yrsel 145
Immunsystem 53
Hypofysen 56
Hudklåda 184
Munbränna 183
Vagusnerven 201

Dragningskraft,
Attraktion 42
Beslutsamhet 97
Förnöjsamhet 152
Förverkligande 115
Handlingskraft 118
Klarhet 151
Intention 163
Livsenergi 45
Lust 120
Magnetism 69
Motivation 35
Njutning 51
Passion 36
Rikedom 92
Support 150
Tacksamhet 96
Ta emot 148
Uppskattning 106
Uppvaknande 26
Vilja 43
Värdig 130
Vägledning 159
Välfärd 157
Övertygelse 83
Överväldigad 166

För inre balans,
Andlighet 107
Balans 128
Bön 127
Frihet 111
Fördjupning 99
Fullbordan 63
Ha kul 144
Harmoni 101
Hoppfullhet 146
Identitet 136
Känslighet 160
Manifestation 102
Mirakel 158
Mättnad 153
Självinsikt 98
Tillförsikt 141
Upplysning 29
Varande 90
Välgång 138
Äventyr 143

Bli bättre på,
Ansvar 199
Glömma 167
Jag kan 178
Kravlöshet 195
Lättnad 197
Marknadsföring 171
Nöje 196
Samarbete 202
Sälja 170
Tacka 175
Våga synas 176
Vänskap 168
Övertyga 172
Hjälplöshet 192
Släppa taget193

Nya tider,
Avsluta tidigare liv 181
Framåtanda 203
Flyt 194
Förlamning 180
Förväntansfull 200
Ha det bra 206
Hitta hem 187
Jag duger 182
Jag kan 178
Jag vill 186
Kravlöshet 196
Livsenergi 185
Lättnad 197
Mitt liv 190
Nå mina mål 198
Närvaro 179
Nöjd 189
Pondus 205
Sinnesro 188
Stillhet 191
Tala Fritt 174
Transformation 177